Gymnosporia senegalensis var. senegalensis
Namibie (Etosha)
12 août 2009